Dzwon na Kanonii - Warszawa
Dzwon - Lublin

Warsztaty - idea

W ramach projektu za pomocą czujników piezoelektrycznych wydobywamy fale dźwiękowe z dzwonów-pomników. Uczestnicy montują na dzwonie czujniki i podpinają pod rejestrator, który nie tylko je nagrywa, ale również podłączony do słuchawek, pozwala na usłyszenie tego, co dzieje się w "pozornie nieczynnym dzwonie".

Chcemy wyłonić również warstwę historyczną projektu i pokazać, że dzwony stojące są pomnikami, z których można czytać historię Polski, wojen, przesiedleń, momentów zwycięstw, żałoby czy radości. Taki dzwon będzie pretekstem do tego, żeby łączyć historyczne fakty, tworzyć ciągi przyczynowo skutkowe, poddawać analizie różne okresy w historii Polski.

Projekt jest próbą znalezienia sposobu na interdyscyplinarną lekcję łączącą w sobie elementy fizyki, matematyki, wiedzy o kulturze, historii i oczywiście muzyki. Podczas warsztatów uczestnik odnajduje przełożenie trudnych zagadnień fizyczno-matematycznych na świat rzeczywisty.

Głównym elementem projektu są warsztaty podczas których:

  1. Poznajemy symbolikę i znaczenie dzwonów w historii i kulturze.
  2. Poznajemy technikę odlewania dzwonów (wycieczka do Odlewni Dzwonów Braci Kruszewskich w Węgrowie).
  3. Uczymy się o falach dźwiękowych oraz o tym, dlaczego słyszymy dźwięki.

Finalnie komponujemy muzykę z wcześniej zebranych dźwięków.W tym procesie wykorzystujemy sterowniki, skomunikowane z bazą dźwięków w komputerze. Jest to niezawodna metoda w przypadku pracy z dziećmi z dysfunkcja wzroku.

Projekt dostępny jest na wolnej licencji Creative Commons Polska 3.0 Uznanie Autorstwa, co oznacza, że każdy zainteresowany może przeprowadzić podobny projekt u siebie, korzystając z naszych materiałów, wskazujący tylko na autorstwo.

Wszystkie materiały warsztatowe są w zakładce "do pobrania".